Chester Bomar Himes

(Jefferson City, Missouri, 1907 — Moraira, la Marina Baixa, 12 de novembre de 1984)

Escriptor nord-americà.

El 1929 fou condemnat a vint anys de presó per atracament, dels quals en complí set. En aquest temps començà a escriure literatura de protesta contra el racisme. El 1954 es traslladà a París, on escriví narracions policíaques ambientades en els guetos negres, especialment Harlem. En aquestes novel·les creà dos personatges de gran èxit: els detectius negres Coffin Ed Johnson i Grave Digger Jones. Posteriorment s’instal·là definitivament al País Valencià. Entre les seves obres cal esmentar If He Hollers Let Him Go (1945), The Third Generation (1954), Run, Man, Run (1966) i l’autobiografia The Primitive (1955).