Chi-lung

Keelung

Ciutat de Taiwan, a la costa septentrional, al SW de T’aipei, que forma un districte metropolità.

És un centre pesquer i un nucli industrial (factories de congelació de peix, molins de farina, elaboració d’adobs, drassanes i fabricació de bicicletes). Constitueix la principal sortida portuària del país. Centre comercial engrandit durant l’ocupació japonesa (1895-1945). Bases militars.