Chittagong

Capital de la divisió homònima, Bangladesh, prop de la desembocadura del riu Karnaphuli.

El seu port, el més important del país, exporta jute i te, i importa blat, metalls i maquinària. Segon centre industrial del país, amb indústria molt diversificada: indústries tèxtils (elaboració del jute i del cotó), alimentàries (elaboració de l’arròs), químiques (adobs) i farmacèutiques, d’elaboració del tabac i de la fusta i de fabricació de paper. Centre d’ensenyament superior: Universitat de Chittagong, fundada el 1964. Important centre de comunicacions: aeroport. Descoberta pels portuguesos al segle XVI, fou anomenada Porto Grande. Conquerida pels àrabs al segle XIV, al segle XV passà a Arakan, fins que el kan de Bengala ocupà la ciutat (1666). L’any 1760 fou cedida a la Companyia Anglesa de les Índies Orientals.