Christian Lous Lange

(Stavanger, 17 de setembre de 1869 — Oslo, 11 de desembre de 1938)

Historiador i pacifista noruec.

Estudià a la Universitat d’Oslo i fou professor d’història de l’Institut Nobel noruec (1890-1909), a més de dirigir-ne la institució entre el 1901 i el 1909. Fou el delegat de Noruega a la Conferència Internacional per la Pau celebrada a l’Haia (1907) i el representant noruec a la Societat de Nacions. El 1921 li fou concedit el premi Nobel de la pau per la seva intensa tasca a favor del desarmament internacional, premi que compartí amb Karl H. Branting.