Christlich-Soziale Union

CSU, Unió Social Cristiana

Partit polític bavarès, fundat el 1945.

Vinculat des del 1949 a la Christlich-Demokratische Union en la política de la República Federal d’Alemanya, amb la qual sempre forma coalició al govern federal, és integrat per catòlics i protestants, s’inspira en principis democràtics i socials i enclou forces conservadores i liberals. Enfront d’altres partits bavaresos, de tendències particularistes, ha defensat sempre el federalisme. Ha ocupat ininterrompudament el govern del land de Baviera, llevat del període 1954-57. N'han estat presidents J. Müller (1945-49), H. Ehard (1949-55), H. Seidel (1955-61), F.J. Strauss (1961-88), T. Waigel (1988-99), Edmund Stoiber (1999-2007) i Erwin Huber (2007-2008). Des de l’octubre de 2008 ocupa el càrrec Horst Seehofer.