Christopher Caudwell

(Londres, 1907 — El Jarama, 1937)

Pseudònim de l’escriptor anglès Christopher St John Sprigg.

De formació autodidàctica, de molt jove començà a treballar en el periodisme. Des del 1931 es féu un nom com a autor de novel·les policíaques i de narracions ambientades en el món de l’aviació. Arran de la crisi dels anys trenta, la seva obra adquirí una orientació marxista, que es traslluí en una sèrie d’estudis filosòfics i estètics. Com a poeta, fou molt influït per T. S. Elliott. A finals del 1936, s’uní a les Brigades Internacionals. Entre les seves obres cal assenyalar: The Perfect Alibi (1934), This my Hand (1936) i, aparegudes pòstumament, Illusion and Reality (1937), Studies in a Dying Culture (1938) i Poems (1939).