Christopher Marlowe

(Canterbury, 6 de febrer de 1564 — Ceptford, Londres, 30 de maig de 1593)

Dramaturg i poeta anglès.

Fill d’un sabater de Canterbury, es graduà a Cambridge. Les notícies entorn de la seva vida —habità a Shoreditch, barri teatral de Londres— i la seva mort tràgica han continuat essent misterioses. S'inicià en literatura amb la traducció d’Ovidi, i en la seva curta vida creà un teatre en el qual exposava els seus ideals d’autor renaixentista, i es distingí per la passió que dóna als seus personatges i per la incorporació de la història nacional a la trama dramàtica (Edward the Second, 1592). Expressa, però, l’ideal d’identificació amb les idees del Renaixement a Tamburlaine the Great (1587 i 1588), primera aportació a l’escena que gaudí del favor del públic, a Doctor Faustus (1588) i a The Jew of Malta (1590). Compongué el poema narratiu Leander and Hero (1583), i traduí el primer llibre de Lucà.