cianobacteris

m
pl
Biologia

Secció transversal del filament d’un cianobacteri

© fototeca.cat

Grup de procariotes fotosintètics, anteriorment anomenats algues blaves o cianofícies, que duen a terme una fotosíntesi oxigènica (tenen dos fotosistemes) i que posseeixen un sistema de pigments similar en alguns aspectes al dels eucariotes.

Es tracta d’un grup estructuralment divers, amb formes unicel·lulars o també filamentoses. Generalment tenen la capacitat de fixar el nitrogen atmosfèric.