cianur d’hidrogen

HCN
m
Química

Compost format per la combinació de carboni, nitrogen i hidrogen.

És emprat generalment en solució aquosa, anomenada àcid cianhídric.