ciberespai

m
Electrònica i informàtica
Sociologia

Espai virtual en què els cibernautes duen a terme les seves activitats.

Les noves tecnologies de la comunicació modifiquen les coordenades d’espai i temps i permeten la creació d’un nou espai virtual que Manuel Castells anomena l’espai dels fluxos. Ciberespai és un terme creat l’any 1984 per l’escriptor de ciència-ficció William Gibson en la novel·la Neuromante , que es desenvolupa en un món futur on les màquines i els humans estan connectats en una xarxa mundial d’ordinadors. Gibson parla d’al·lucinacions consensuades. El ciberespai és com una metàfora de la xarxa: és l’espai que es crea quan s’estableix una connexió telemàtica entre dues o més màquines. En el ciberespai, els individus s’agrupen per interessos comuns o afinitats temàtiques, i es concentren, per exemple, entorn de fòrums o grups de discussió.