ciències ocultes

f
pl
Esoterisme

Conjunt de coneixements relatius a connexions entre fenòmens de la natura (objecte, per tant, de la ciència natural) però científicament no comprovables, com és ara l’alquímia, l’astrologia, la càbala, la cartomància i la màgia.