cilindratge

m
Tecnologia

Operació de treure llustre al cuir per l’acció d’un corró a pressió.