cilindratge

m
Indústria tèxtil

Operació d’acabament dels teixits que consisteix a fer-los passar pel cilindre per tal d’aixafar-ne el gra, trencar l’aprest o ensetinar-los.