cimaci

m
Construcció i obres públiques

Motllura de secció transversal en forma de S.

Si la corba superior és còncava i la inferior convexa és anomenat cimaci recte , i si la corba superior és convexa i la inferior còncava, cimaci revés.