Cimera de Maastricht

Reunió del Consell Europeu que tingué lloc a la ciutat de Maastricht el 1991, en la qual s’aprovà el Tractat de la Unió Europea (o de Maastricht).

La part relativa a la unió econòmica i monetària s’inscriu en el Tractat de Roma; la relativa a la unió política, és mancada d’una base jurídica nova i encara no ha estat programada. Aquesta afecta nombroses qüestions: política exterior i de defensa (Unió de l’Europa Occidental); facultats relatives al Parlament i a la Comissió; foment de la cohesió (fons); cooperació judicial i policial (acords de Schengen); i drets de vot i de candidatura a les eleccions municipals i europees, lligats a la residència. El tractat implica, abans l’entrada en vigor, el 1993, la reforma de les constitucions dels diferents estats.