cingle d’Ancosa

Cingle del municipi de la Llacuna (Anoia).