cingle del Patxeco

Cingle del municipi de Vilaplana (Baix Camp).