Cino da Pistoia

(Pistoia, 1270 — Pistoia, 1336/37)

Jurista i poeta italià.

Estudià a Bolonya i ensenyà lleis a Siena, Perusa i Bolonya. Escriví Lectura in Codicem . Fou ambaixador de l’emperador Enric VII a Florència. Citat per Dant (en De vulgari eloquentia ) com a important poeta amorós del dolce stil nuovo , tendeix, però, a una concepció de l’amor ja menys idealitzada. Se'n conserven uns 200 poemes, recollits per Carducci en Rime di messer Cino da Pistoia e di altri del sec. XIV.