cinta

divisa
f
Heràldica

Peça disminuïda de primer grau equivalent a una faixa reduïda a la meitat de la seva amplària, també dita per alguns heraldistes faixa en divisa o simplement divisa ( contraposició ).