cinta adhesiva

f

Tira de paper, roba o plàstic que conté, sobre una cara, una capa d’una substància adhesiva no solidificada.