cintat
| cintada

adj
Heràldica

Dit de l’escut el camper del qual és cobert de cintes alternativament d’un metall i un color, en nombre parell i superior a vuit.

Els mobles també poden ésser cintats (contraposició).