cintra

f
Construcció i obres públiques

Bastida de fusta o d’un altre material, de curvatura adequada, disposada per a sostenir una volta durant la seva construcció o les dovelles d’un arc fins a després de col·locada la clau.