Circàssia

Regió de Rússia, que constitueix la part occidental de la Ciscaucàsia, entre la mar Negra, la vall del Kuban’, l’altiplà de Savropol i el Gran Caucas.

Comprèn l' oblast’ autònoma dels Karatxais i dels Txerkessos, l' oblast’ autònoma d’Adiguèsia i la República dels Kabardins i dels Balkars. És formada al S pel Gran Caucas i els seus contraforts, i al N, per la plana al·luvial del Kuban’; el clima és temperat. La regió és drenada per l’Urup i altres afluents del Kuban’, que davallen del Gran Caucas. De terres negres molt fèrtils, l’economia es basa principalment en l’agricultura (cereals). Malgrat ésser conquerida pels romans (s I aC), la influència d’aquests hi fou molt feble. Al s V fou conquerida pels perses, i al s XVI, per Tamerlà. Posteriorment Crimea en conquerí la part oriental, que restà sota el seu domini fins el 1774, que la sobirania passà a Rússia, la qual n'obtingué el domini total el 1825. La regió occidental fou conquerida per Rússia el 1864 després de dures campanyes, fet que provocà l’emigració de molts habitants.