circumcentre

m
Matemàtiques

Circumcentre del triangle ABC

Centre d’una circumferència que és circumscrita a una figura determinada.

En el cas d’un triangle és la intersecció de les tres mediatrius.