circumscripció electoral

f
Política

Divisió administrativa electoral a la qual hom atribueix un nombre determinat d’escons a cobrir.