ciri de fas

m
Cristianisme

Cadascun dels ciris que hom apagava a la fi de cada salm, durant l’ofici de tenebres.