cirrípedes

m
pl
Carcinologia

Subclasse de crustacis entomostracis, molt relacionats amb els copèpodes, però molt modificats externament en l’estat adult.

Totes les espècies són marines, sèssils o paràsites, bentòniques o epibionts; hi ha formes pedunculades i unes altres de sèssils, sense peduncle. El cos no és clarament segmentat; recobert pel mantell, és protegit per una closca formada per cinc o més plaques; quan no hi ha peduncle els escuts són fusions en una muralla, i quan hi és, són articulats. En estat adult, els ulls manquen, i les antenes del segon parell són absents o molt reduïdes; posseeixen sis parells d’apèndixs bífids cirriformes, els cirrus , multisegmentats, que es mouen i arrosseguen aigua amb oxigen i aliment. Les formes paràsites poden no tenir cap apèndix. Els cirrípedes solen ésser hermafrodites, tenen l’ovari dins el peduncle, quan n'hi ha, i el testicle tocant a l’intestí; la fecundació és interna, mitjançant un òrgan copulador tubular. En el desenvolupament larval, a les fases de naupli i metanaupli en succeeix una altra, la larva cipris, semblant als ostracodes.