cisalla

guillotina
f
Tecnologia

Instrument tallant fixat a un braç mòbil en un dels costats d’un tauler i que, segons la seva grandària, serveix per a tallar planxes de metall, cartó, paper, proves fotogràfiques, etc.