Ciscaucàsia

Nom que rep la part de la Caucàsia situada al nord del Gran Caucas.