cissura

f
Anatomia animal

Solc més o menys profund i sinuós situat en la superfície d’algunes vísceres.

Les cissures més importants són als pulmons i al cervell. Les cissures pulmonars divideixen el pulmó dret en tres lòbuls i el pulmó esquerre en dos. Les cissures cerebrals més importants són la cissura interhemisfèrica, en el fons de la qual hi ha el cos callós, que separa els dos hemisferis cerebrals, i les cissures de Silvi, de Rolando, occipital, callosomarginal i calcarina, que divideixen els hemisferis cerebrals en els lòbuls frontal, parietal, temporal, occipital, del cos callós i de l’ínsula.