cisteller

m
Història

Menestral que fabricava cistells i altres objectes de vímet.

Els cistellers, mai nombrosos, constituïren un ofici, pràcticament lliure. A València no s’organitzaren fins el 1738; a Barcelona, el 1716 per al pagament del cadastre, però el gremi tingué vida efímera. El 1816 tingué lloc una darrera temptativa fallida de crear un gremi.