cistitis

f
Patologia humana

Inflamació aguda o crònica de la bufeta de l’orina, generalment d’origen bacterià (colibacils, estafilococs, pròteus, estreptococs, bacil de Koch).

Són causes habituals en el desencadenament de la cistitis el sondatge uretral, les exploracions endocavitàries i la infecció de la paret o del contingut vesical; a vegades, un focus infectiu distant (amigdalí, dentari, intestinal) o una infecció general intercurrent (grip, febre tifoide) poden ésser-ne el punt de partida. Clínicament es presenten tres símptomes cardinals: micció freqüent (pol·laciúria), evacuació vesical difícil o dolorosa (disúria) i presència de pus a l’orina (piúria). En condicions desfavorables la inflamació aguda pot esdevenir crònica, i aleshores la simptomatologia subjectiva no sol ésser tan pronunciada, i sovint manca del tot, constantment o bé durant llargs períodes seguits per empitjoraments aguts i exacerbació de les molèsties. Objectivament és característic el fet que l’orina apareix tèrbola a causa dels nombrosos leucòcits que conté.