citoesquelet

citosquelet (no norm.)
m
Biologia

Conjunt de fibres intracel·lulars que organitzen la distribució dels orgànuls cel·lulars i donen forma i mobilitat a la cèl·lula.

Present a totes les cèl·lules eucariotes, és format per una xarxa de filaments proteics, els dos més importants dels quals són els filaments d’actina i els microtúbuls. La seva similitud en tots els organismes eucariotes en fa suposar una aparició molt primerenca. Tant els filaments d’actina com els microtúbuls intervenen en la generació de moviments cel·lulars i de les estructures i orgànuls interns, els quals estan units, directament o indirecta, al citoesquelet. D’altra banda, els microtúbuls també participen en la reproducció cel·lular distribuint els cromosomes uniformement entre les dues cèl·lules filles.