citopempsi

f
Biologia

Procés cel·lular de transport actiu de vacúols líquids a través de la cèl·lula.

És emparentada amb la pinocitosi i fou descoberta en cèl·lules endotelials del glomèrul basal i altres de transport de líquid i proteïnes.