citosina

4-amino-2-oxo-1,2,-dihidropirimidina
f
Bioquímica

Base pirimidínica molt distribuïda a la natura com a part de la citidina i dels nucleòtids que en deriven.