ciutadania romana

Història del dret

Condició jurídica pròpia dels nascuts a la ciutat de Roma i que adquiriren després, gradualment, els nascuts en altres terres de l’imperi Romà.

Els avantatges principals que conferia eren l’alliberament de tots els càstigs deshonrosos (flagel·lació, crucifixió, etc.), el dret d’apel·lar a l’emperador contra una sentència i el dret d’ésser sotmès únicament a tribunals romans.