Ciutat del Cap

Anglès Cape Town (en)
Afrikaans Kaapstad (af)

La Ciutat del Cap des del mar

© Xevi Varela

Capital de la província del Cap Occidental i capital legislativa de Sud-àfrica, vora l’Atlàntic, a l’extremitat septentrional de la península del Cap.

Mont Table

© Xevi Varela

Situada entre el mont Table i la badia de Table. El pla urbà és ortogonal, amb una quadrícula de carrers orientada per blocs en la direcció del perfil de la platja de la badia. La creixença urbana s’ha esdevingut per absorció de les àrees suburbanes circumdants; per l’aglomeració és la segona ciutat del país. És centre comercial d’una gran regió agrícola i ramadera, i mercat de fruites, cereals, vins i llana. El seu port, que inclou modernes instal·lacions pesqueres, és el més important de la República, tant pel moviment comercial com pel de passatgers. La indústria és notablement diversificada, amb predomini dels sectors alimentari, tèxtil, metal·lúrgic, de construcció naval, indústria conservera i fàbriques de productes químics. Té aeroport internacional. Darrerament s’hi ha desenvolupat la indústria turística. Centre d’ensenyament superior: University of Cape Town, fundada el 1918, que té com a llengua d’instrucció l’anglès. Fundada el 1652 per l’holandès Jan van Riebeeck, fou disputada successivament per anglesos i holandesos. Des de l’any 1795 fins al 1802, que fou signada la pau d’Amiens, estigué sota el domini britànic, el qual es féu definitiu l’any 1806. La ciutat començà a desenvolupar-se amb la concessió del primer ferrocarril a la colònia (1857).