ciutat pubilla de la sardana

f
Folklore

Dins la promoció de la sardana establerta per l’Obra del Ballet Popular, títol amb què és designada la ciutat o vila que hom tria anualment com a capital de la sardana.

Girona fou la primera que l’ostentà (1960). En la proclamació hom dicta un missatge al món sardanístic i lliura a l’ajuntament, com a insígnia titular, un trofeu de claus simbòliques. La ciutat és representada per una noia que presideix arreu les solemnitats peculiars durant l’any de capitalitat.