civilitat

f

Qualitat de civil, de qui té les bones maneres acostumades entre homes que viuen en societat.