Civitates Orbis Terrarum

Gran atles urbà, obra de Georges Braun amb gravats de Jooris Hoefnagel, publicat a Colònia el 1572.

Hi ha representades diverses ciutats de l’època (Aden, Barcelona, Sevilla) amb una gran meticulositat. El text que acompanya el gravat de Barcelona és de Florianus de Campo. Les primeres edicions de l’obra són en llatí, i posteriorment se n'han fetes d’altres en alemany i francès.