claristori

m
Arquitectura

Últim pis de la nau d’una catedral gòtica ocupat gairebé íntegrament per finestrals.