classe

f
Biologia

Tàxon comprès entre l’ordre i la divisió (en les plantes) o entre l’ordre i l’embrancament (en els animals).

En zoologia, els noms de les classes no segueixen cap regla de formació fixa. En botànica, és aconsellable que els noms de les classes facin les terminacions -fícies (- phyceae ) en les algues, -micets (- mycetes ) en els fongs i -òpsids (- opsida ) en els cormòfits.