classe

f

Cadascun dels grups de persones, animals o coses que resulten d’una distribució feta atenent les analogies i diferències que presenten entre elles.