classe

f
Educació

Unitat de sessió d’ensenyament.

La concepció de la classe ha anat evolucionant lligada a les etapes històriques de la pedagogia. De fet, n'hi ha dues concepcions molt diferenciades: una de clàssica, corresponent a uns mètodes educatius i a una pràctica escolar dictats per la tradició (presència de càtedra, reglaments, uniformes, immobilisme i manuals escolars escolàstics), i una altra de més moderna, que tingué com a un dels precursors Friedrich Fröbel. Aquest i el moviment pedagògic de començament del s. XX influïren en un canvi radical de concepció de la classe: treball actiu —amb tallers, material i mobiliari escolar movible—, continguts i pràctiques adequats a la realitat, etc.