classe

f
Educació

Cadascuna de les lliçons que són explicades en una classe.