clavegueram

m
Construcció i obres públiques

Conjunt de les clavegueres d’una població.