clavícula

f
Anatomia

Os llarg i parió, en forma d’essa allargada, situat en la part anterior i superior del tòrax, entre l’estern i l’omòplat, amb els quals s’articula.

La clavícula presenta dues cares, dos cantells i dos extrems; s’hi insereixen els músculs deltoide, trapezi, esternoclidomastoidal, subclavi, pectoral major i esternoclidohioidal. Forma part de la cintura escapular de molts vertebrats.