clima equatorial

m
Geografia
Meteorologia

Clima humit i calorós característic de les terres pròximes a l’equador.

Són característiques d’aquest clima les temperatures elevades, les pluges i la humitat, constants tot l’any. No es dóna cap estació seca (les pluges, malgrat que hi ha uns màxims i uns mínims, produïdes pel refredament de les masses ascendents d’aire calent que convergeixen a la zona equatorial de baixes pressions, són constants), les elevades temperatures varien molt poc (llur oscil·lació anual és d’uns 2,5°C, però la diària és més gran —uns 10°C— a causa del descens nocturn de la temperatura provocat per les pluges). Hi ha diversos tipus de clima equatorial, com l’amazònic, a la conca de l’Amazones, caracteritzat per abundantíssimes pluges (més de 1 800 mm anuals) i temperatures superiors als 25°C, el congolès, amb temperatures altes i un total anual de precipitacions elevat, però inferior a l’amazònic, i el monsònic.