climaciàcies

f
pl
Botànica

Família de l’ordre de les brials, integrada per molses de caulidis estoliniformes i ramificacions dendroides.

El gènere més important és el Climacium.