clínics

m
pl
Cristianisme

Cristians que no es feien batejar fins al moment de la mort, o almenys en edat molt avançada, ja fos per por de les persecucions o per eludir l’austeritat que comportava el fet d’ésser cristià.

Aquesta pràctica fou condemnada pel concili de Neocesarea (314-26).