clinòmetre

m
Transports

Aparell de mesura de l’horitzontalitat d’una aeronau.